Päiväkodin ryhmät muodostuvat iän mukaan

Päiväkodin ryhmissä lapset oppivat uutta kieltä päivittäin. Oppiminen tapahtuu rutiinien, ohjattujen toimintatuokioiden ja vapaan leikin kautta. Jokaisella ryhmällä on oma(t) hoitajansa, joka huolehtii siitä, että lapsi huomioidaan yksilönä.

Kanit, 3-4-vuotiaat 

Siilit, 5-vuotiaat 

Delfiinit, 6-vuotiaat

Päiväkodin ryhmien viikko-ohjelma on sovitettu ryhmän ikään

Viikko-ohjelman sisältöön kuuluvat kaikilla kuitenkin seuraavat:

 • kertomukset ja sadut
 • teatterileikit
 • luontoretket ja liikunta
 • askartelu ja kuvataide
 • musiikki

Lapsi on yksilö, jonka vahvuuksia korostetaan

Pyrimme korostamaan jokaisen lapsen yksilöllisiä vahvuuksia, vaikka toiminta tapahtuukin päiväkodin ryhmissä. Harjoittelemme sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, samalla kun hoitajat tukevat lapsen tunne-elämän kehitystä. Näemme lapsen täällä ennen kaikkea yksilönä, jolla on omat vahvuutensa. Hoitojakson alussa pyrimme muodostamaan yhteisen tunnekontaktin ja luottamuksen lapseen ja perheeseen varaamalla tarpeeksi aikaa ja rauhaa perehdytykseen. Tällöin vanhempi on lapsen mukana Sälenissä hoidossa

Suosittele meitä

Facebook Twitter 2Jaa

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200 HELSINKI

Y-tunnus: 0877251-5
Puh: 09 621 6201

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Kielikylpypäiväkoti Sälen:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.