Esikoulun opetussuunnitelma


Esiopetuksen opetussuunnitelman perustana on Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelma. Opetuskielenä käytämme ruotsinkielistä suunnitelmaa: https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/laroplan-f.... Suomeksi voitte lukea esiopetuksesta osoitteessa: https://www.hel.fi/static/liitteet/vaka/Esiopetuss....

Kielikylpypäiväkoti tähtää myös siihen, että lapsi jatkaa Lauttasaaren ala-asteella kielikylpyluokalla. Kielikylpyluokkaa on mahdollista jatkaa aina ylioppilaskirjoituksiin asti.

 

 

Esikoulun opetussuunnitelma koostuu kuudesta osasta.

Lapsen vahvuudet oppijana

Lapsen vahvuudet oppijana koostuvat lapsen tavasta toimia, oppia, kuunnella ja noudattaa ohjeita, aloittaa ja lopettaa annettuja työtehtäviä ja keskittymisestä ja pitkäjänteisyydestä. Paneudumme myös sääntöjen hyväksymineen ja noudattamiseen, rohkeuteen ja varmuuteen sekä kykyyn sietää pettymyksiä.

Lapsi sosiaalisena toimijana

Lasta kannustetaan osallistumaan suunnitteluun ja vaikuttamaan oppimisympäristöön. Harjoittelemme yhdessä toimimista ja toisten huomioimista, avun antamista ja vastaanottamista. Panostamme tilanteen mukaisiin toimiin, ts. hyviin käytöstapoihin. Harjoittelemme tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista hyvällä tavalla.

Katsomuskasvatuksen toteuttaminen

Vanhempien kanssa sovimme erikseen uskontokasvatuksen ja eettisen kasvatuksen käytännöistä.

Lapsi arjen toimijana

Harjoittelemme arjen askareita, kuten ruokailua, pukeutumista ja riisumista sekä omasta hygieniasta huolehtimista. Harjoittelemme myös ongelmien ratkaisua leikissä ja muissa toimissa.

Lapsen kielelliset taidot

Esikoulun opetussuunnitelman kielelliset taidot koostuvat kielen tietoisuudesta, kuuntelusta ja ymmärtämisestä, puhumisesta ja sanastosta. Vahvistamme myös lapsen äidinkieltä kotona ja esiopetuksessa sekä vahvistamme lapsen suomenkieltä esiopetuksessa.

Lapsen kiinnostuksen kohteet

Lapsen kiinnostuksen kohteita voivat olla mieleiset leikit, mutta myös ilmaisu ja luova toiminta, liikunta, matematiikka, kirjallisuus tai luonto ja ympäristö.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200 HELSINKI

Y-tunnus: 0877251-5
Puh: 09 621 6201

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Kielikylpypäiväkoti Sälen:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.