Kielikylpypäiväkoti Sälen kielikylvettää lapsia ruotsin kieleen

Kielikylpypäiväkoti Sälen on 4-6-vuotiaille lapsille suunnattu vanhempainyhdistyksen ylläpitämä yksityinen päiväkoti. Sälenissä noudatetaan Vaasan yliopiston kehittämää kielikylpyä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpypäiväkoti Sälenissä on 29 paikkaa, jotka on jaettu iän mukaan kolmeen ryhmään. Ryhmissä noudatetaan hoitajien laatimia päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosisuunnitelmia. Leikin lisäksi lapset tutustuvat musiikin, taiteiden, liikunnan ja kädentaitojen maailmaan. Päiväkodin toiminnan perustana on Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma.

Kielikylpypäiväkodissa lapsi nähdään yksilönä

Sälenissä lapsi on yksilö, jonka hyviä puolia ja vahvuuksia pyritään kehittämään. Lapsi tulee myös harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, kuten avun antamista ja vastaanottamista. Myös tunteiden ilmaisu sanallisesti on tärkeää. Kielikylpypäiväkoti pyrkii yhdessä vanhempien kanssa luomaan turvallisen perustan lapsen kasvulle, fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti.

Vanhempien tukena lapsen hoidossa ja kasvatuksessa

Kielikylpypäiväkoti Sälenissä ollaan tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen parhaaksi. Aktiiviset vanhemmat ovat myös Kielikylpypäiväkoti Sälenin elinehto, sillä Sälen on vanhempainyhdistyksen omistama. Vanhempainyhdistys muodostuu hoidossa olevien lasten vanhemmista. Vanhempainyhdistys yhdessä päiväkodin johtajan kanssa päättää Sälenin asioista ja tukee Sälenin toimintaa.

Kielikylpypäiväkodista Lauttasaaren kielikylpyluokalle

Kielikylpypäiväkoti vaatii vanhemmilta sitoutumista jatkuvuuteen niin, että päiväkodista lapsi jatkaa Lauttasaaren kielikylpyluokalle. Kielikylpyluokalla on mahdollista jatkaa peruskoulun loppuun asti ja vielä lukiossa.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200 HELSINKI

Y-tunnus: 0877251-5
Puh: 09 621 6201

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Kielikylpypäiväkoti Sälen:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.