Esikoulun opetussuunnitelma


Esiopetuksen opetussuunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelmaan. Kielikylpypäiväkoti tähtää myös siihen, että lapsi jatkaa Lauttasaaren ala-asteella kielikylpyluokalla. Kielikylpyluokkaa on mahdollista jatkaa aina ylioppilaskirjoituksiin asti. Sälenin esikoulun opetussuunnitelma on osa varhaiskasvatussuunnitelma, josta voit lukea lisää täältä: Päiväkodin arki.

Esikoulun opetussuunnitelma koostuu kuudesta osasta.

  1. lapsen vahvuudet oppijana
  2. lapsi sosiaalisena toimijana
  3. katsomuskasvatuksen toteuttaminen
  4. lapsi arjen toimijana
  5. lapsen kielelliset taidot (äidinkieli / suomenkieli)
  6. lapsen kiinnostuksen kohteet

Lapsen vahvuudet oppijana

Lapsen vahvuudet oppijana koostuvat lapsen tavasta toimia, oppia, kuunnella ja noudattaa ohjeita, aloittaa ja lopettaa annettuja työtehtäviä ja keskittymisestä ja pitkäjänteisyydestä. Paneudumme myös sääntöjen hyväksymineen ja noudattamiseen, rohkeuteen ja varmuuteen sekä kykyyn sietää pettymyksiä.

Lapsi sosiaalisena toimijana

Lasta kannustetaan osallistumaan suunnitteluun ja vaikuttamaan oppimisympäristöön. Harjoittelemme yhdessä toimimista ja toisten huomioimista, avun antamista ja vastaanottamista. Panostamme tilanteen mukaisiin toimiin, ts. hyviin käytöstapoihin. Harjoittelemme tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista hyvällä tavalla.

Katsomuskasvatuksen toteuttaminen

Vanhempien kanssa sovimme erikseen uskontokasvatuksen ja eettisen kasvatuksen käytännöistä.

Lapsi arjen toimijana

Harjoittelemme arjen askareita, kuten ruokailua, pukeutumista ja riisumista sekä omasta hygieniasta huolehtimista. Harjoittelemme myös ongelmien ratkaisua leikissä ja muissa toimissa.

Lapsen kielelliset taidot

Esikoulun opetussuunnitelman kielelliset taidot koostuvat kielen tietoisuudesta, kuuntelusta ja ymmärtämisestä, puhumisesta ja sanastosta. Vahvistamme myös lapsen äidinkieltä kotona ja esiopetuksessa sekä vahvistamme lapsen suomenkieltä esiopetuksessa.

Lapsen kiinnostuksen kohteet

Lapsen kiinnostuksen kohteita voivat olla mieleiset leikit, mutta myös ilmaisu ja luova toiminta, liikunta, matematiikka, kirjallisuus tai luonto ja ympäristö.

Suosittele meitä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

Yhteystiedot

Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200
HELSINKI
marja.ronneberg@salen.fi
www.salen.fi
Pajalahdentie 10 C, Helsinki
Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200
HELSINKI
marja.ronneberg@salen.fi
www.salen.fi