Päiväkodin ryhmät muodostuvat iän mukaan

Päiväkodin ryhmissä lapset oppivat uutta kieltä päivittäin. Oppiminen tapahtuu rutiinien, ohjattujen toimintatuokioiden ja vapaan leikin kautta. Jokaisella ryhmällä on oma(t) hoitajansa, joka huolehtii siitä, että lapsi huomioidaan yksilönä.

Kanit, 4-vuotiaat 

Siilit, 5-vuotiaat 

Delfiinit, 6-vuotiaat

Päiväkodin ryhmien viikko-ohjelma on sovitettu ryhmän ikään

Viikko-ohjelman sisältöön kuuluvat kaikilla kuitenkin seuraavat:

  • kertomukset ja sadut
  • teatterileikit
  • luontoretket ja liikunta
  • askartelu ja kuvataide
  • musiikki

Lapsi on yksilö, jonka vahvuuksia korostetaan

Pyrimme korostamaan jokaisen lapsen yksilöllisiä vahvuuksia, vaikka toiminta tapahtuukin päiväkodin ryhmissä. Harjoittelemme sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, samalla kun hoitajat tukevat lapsen tunne-elämän kehitystä. Näemme lapsen täällä ennen kaikkea yksilönä, jolla on omat vahvuutensa. Hoitojakson alussa pyrimme muodostamaan yhteisen tunnekontaktin ja luottamuksen lapseen ja perheeseen varaamalla tarpeeksi aikaa ja rauhaa perehdytykseen. Tällöin vanhempi on lapsen mukana Sälenissä hoidossa

Suosittele meitä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

Yhteystiedot

Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200
HELSINKI
marja.ronneberg@salen.fi
www.salen.fi
Pajalahdentie 10 C, Helsinki
Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200
HELSINKI
marja.ronneberg@salen.fi
www.salen.fi