Kielikylpypäiväkoti Sälen kielikylvettää lapsia ruotsin kieleen

Kielikylpypäiväkoti Sälen on 4-6-vuotiaille lapsille suunnattu vanhempainyhdistyksen ylläpitämä yksityinen päiväkoti. Sälenissä noudatetaan Vaasan yliopiston kehittämää kielikylpyä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpypäiväkoti Sälenissä on 24 paikkaa, jotka on jaettu iän mukaan kolmeen ryhmään. Ryhmissä noudatetaan hoitajien laatimia päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosisuunnitelmia. Leikin lisäksi lapset tutustuvat musiikin, taiteiden, liikunnan ja kädentaitojen maailmaan. Päiväkodin toiminnan perustana on Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma.

Kielikylpypäiväkodissa lapsi nähdään yksilönä

Sälenissä lapsi on yksilö, jonka hyviä puolia ja vahvuuksia pyritään kehittämään. Lapsi tulee myös harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, kuten avun antamista ja vastaanottamista. Myös tunteiden ilmaisu sanallisesti on tärkeää. Kielikylpypäiväkoti pyrkii yhdessä vanhempien kanssa luomaan turvallisen perustan lapsen kasvulle, fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti.

Vanhempien tukena lapsen hoidossa ja kasvatuksessa

Kielikylpypäiväkoti Sälenissä ollaan tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen parhaaksi. Aktiiviset vanhemmat ovat myös Kielikylpypäiväkoti Sälenin elinehto, sillä Sälen on vanhempainyhdistyksen omistama. Vanhempainyhdistys muodostuu hoidossa olevien lasten vanhemmista. Vanhempainyhdistys yhdessä päiväkodin johtajan kanssa päättää Sälenin asioista ja tukee Sälenin toimintaa.

Kielikylpypäiväkodista Lauttasaaren kielikylpyluokalle

Kielikylpypäiväkoti vaatii vanhemmilta sitoutumista jatkuvuuteen niin, että päiväkodista lapsi jatkaa Lauttasaaren kielikylpyluokalle. Kielikylpyluokalla on mahdollista jatkaa peruskoulun loppuun asti ja vielä lukiossa.

Suosittele meitä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

Yhteystiedot

Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200
HELSINKI
marja.ronneberg@salen.fi
www.salen.fi
Pajalahdentie 10 C, Helsinki
Kielikylpypäiväkoti Sälen
Pajalahdentie 10 C
00200
HELSINKI
marja.ronneberg@salen.fi
www.salen.fi